میز تحریر رامونا

میز تحریر رامونا

توضیحات تکمیلی: محصولی جدید از شرکت آپادانا دارای طراحی به نسبت ساده و مدرن و در عین حال بسیار باکیفیت ترکیب رنگی خاص