واقعیت افزوده

با قابلیت واقعیت افزوده می توانید محصولات دکوراسیون را در فضای خود ببینید. برای مشاهده ی محصولات نیاز به نصب هیچ نرم افزاری نیست.

مشاهده محصولات
در حال تشخیص سطوح
دوربین را به سمت زمین یا دیوارها بگیرید و آرام به اطراف تکان دهید.
سبد خرید