اپلیکیشن

فرش دستباف رشتی زاده کد Q1010026210308

خرید حضوری

شعبه قم
قم
شعبه قم-رشتی زاده
قم
شعبه قم -تیمچه
قم
شعبه تهران - ارمی
تهران
شعبه تهران - سهیل بیگدلی
تهران
شعبه قم-صدیقیان
قم
شعبه تهران - حسین ارمی
تهران
شعبه قم -حسین ارمی
قم
شعبه تهران-قالیدان
تهران
شعبه تهران-فرش ایران
تهران
شعبه دوبی-آرک
دوبی
شعبه قم- پارسه
قم

فرش دستباف رشتی زاده کد Q1010026210308

خرید حضوری

شعبه قم
قم
شعبه قم-رشتی زاده
قم
شعبه قم -تیمچه
قم
شعبه تهران - ارمی
تهران
شعبه تهران - سهیل بیگدلی
تهران
شعبه قم-صدیقیان
قم
شعبه تهران - حسین ارمی
تهران
شعبه قم -حسین ارمی
قم
شعبه تهران-قالیدان
تهران
شعبه تهران-فرش ایران
تهران
شعبه دوبی-آرک
دوبی
شعبه قم- پارسه
قم
دسته‌بندی: فرش > ۳ متری
ابعاد: طول: ۲۰۷ | عرض: ۱۳۱ سانتیمتر

طراح: فرش ارمی - کارگاه فرش ارمی

نوع طرح: لچک ترنج کف ساده

نام نقشه: طاووس

رنگ متن: آبی نیلی

رنگ حاشیه: آبی نیلی

تعداد رنگ: 6

بافنده: فرش ارمی - کارگاه فرش ارمی

شیوه بافت: لول

نوع گره: متقارن

تراکم (رج): 75.3 رج ( 75.3 گره در هر 7 سانتی‌متر)

تراکم در دسی متر مربع: 11134

تعداد گره در عرض %5±: 1410

تعداد گره در طول %5±: 2140

تعداد کل گره: 3,017,400

مدت زمان تولید- ماه: 17 ماه 24 روز توسط 1 بافنده

می توانید فرش دستباف رشتی زاده کد Q1010026210308 را با استفاده از واقعیت افزوده سه کنج در خانه خود ببینید.

از همین برند

بیشتر

از همین دسته‌بندی

بیشتر
سبد خرید