نیمکت انتظار چهارنفره

نیمکت انتظار چهارنفره

توضیحات تکمیلی: نیمکت چهار نفره انتظار Lx طول 2متر عرض 50 سانت