میز جلو مبلی LUNA

برند بافی

میز جلو مبلی LUNA

برند بافی
توضیحات تکمیلی: رنگی متفاوت و ابعادی مناسب برای قرارگیری مقابل مدل های مختلف کاناپه.