اپلیکیشن

اصول طراحی-تعادل

این سری از مقاله ها به کاوش در مورد عناصر سازنده یک طراحی خوب می پردازد به همراه مثال هایی درباره نحوه پیاده سازی آنها در خانه شما. اکنون به بررسی اهمیت تعادل خواهیم پرداخت.


تعادل در طراحی داخلی

تعادل همیشه در زندگی ما حضور دارد. یک مثال مرتبط تلاش دائم ما برای ایجاد تعادل بین کار و تفریح است. مانند همه چیزهای دیگر که از تعادل خارج می شوند، طراحی داخلی نامتعادل می تواند ایجاد ناراحتی کند. تعادل از طریق توزیع وزن دیداری اشیاء درون یک فضا برای رسیدن به حس برابری حاصل می شود. اندازه، شکل، رنگ و بافت اثر زیادی بر وزن دیداری یک شیء خاص دارند. اشیاء بزرگ تر، تیره تر، درخشان تر و پربافت، معمولاً سنگین تر به نظر می آیند.


تعادل بر سه نوع است: متقارن، نامتقارن، شعاعی.


تعادل متقارن

تعادل متقارن از طریق چیدن عناصر در دو طرف مرکز در یک ترکیب بندی خاص حاصل می شود به صورتی که وزن دو طرف برابر باشد. تعادل متقارن در واقع به معنای تعادل 50/50 یا مانند تصویر در آینه است.


تصویر

منبع

تصویر

منبع

تصویر

منبع

تصویر

منبع

تصویر

منبع


آشنایی با دیوار شاخص یا اکسنت وال (accent wall)

واقعیت افزوده چرا و چگونه در فروش مبلمان تاثیر دارد؟

تعادل نامتقارن

در طراحی نامتقارن، دو طرف تعادل دقیقاً یکسان نیستند، و تفاوت دارند. اما عناصر به صورتی چیده می شوند که حس تعادل ایجاد کنند.


تصویر

منبع

تصویر

منبع

تصویر

منبع


تصویر

منبع


تعادل شعاعی

تعادل شعاعی نوعی تعادل دیداری است روی یک دایره که طراحی در آن حول یک مرکز است.


تصویر

منبع

تصویر

منبع

تصویر

منبع

تصویر

منبع

پیوندها:

منبع مقاله به زبان انگلیسی
مطالب مرتبط:

اصول طراحی - وحدت و هماهنگی

راهنمای چیدمان اتاق پذیرایی باریک

11 رنگ مناسب اتاق نشیمن کوچک

نظرات شما:

سبد خرید