اپلیکیشن

فرش دستباف رشتی زاده کد Q1010066498022

خرید حضوری

شعبه قم
قم
شعبه قم-رشتی زاده
قم
شعبه قم -تیمچه
قم
شعبه تهران - ارمی
تهران
شعبه تهران - سهیل بیگدلی
تهران
شعبه قم-صدیقیان
قم
شعبه تهران - حسین ارمی
تهران
شعبه قم -حسین ارمی
قم
شعبه تهران-قالیدان
تهران
شعبه تهران-فرش ایران
تهران
شعبه دوبی-آرک
دوبی
شعبه قم- پارسه
قم

فرش دستباف رشتی زاده کد Q1010066498022

خرید حضوری

شعبه قم
قم
شعبه قم-رشتی زاده
قم
شعبه قم -تیمچه
قم
شعبه تهران - ارمی
تهران
شعبه تهران - سهیل بیگدلی
تهران
شعبه قم-صدیقیان
قم
شعبه تهران - حسین ارمی
تهران
شعبه قم -حسین ارمی
قم
شعبه تهران-قالیدان
تهران
شعبه تهران-فرش ایران
تهران
شعبه دوبی-آرک
دوبی
شعبه قم- پارسه
قم
دسته‌بندی: فرش > ۱۲ متری
ابعاد: طول: ۳۹۴ | عرض: ۲۹۲ سانتیمتر

طراح: فرش صدیقیان - احمد معروفی

نوع طرح: لچک ترنج

نام نقشه: قلعه سلطان

رنگ متن: ارغوانی

رنگ حاشیه: ارغوانی

تعداد رنگ: 24

بافنده: فرش صدیقیان - فاطمه پناهی

شیوه بافت: لول

نوع گره: متقارن

تراکم (رج): 72.4 رج ( 72.4 گره در هر 7 سانتی‌متر)

تراکم در دسی متر مربع: 10741

تعداد گره در عرض %5±: 3020

تعداد گره در طول %5±: 4090

تعداد کل گره: 12,351,800

مدت زمان تولید- ماه: 20 ماه 16 روز توسط 4 بافنده

می توانید فرش دستباف رشتی زاده کد Q1010066498022 را با استفاده از واقعیت افزوده سه کنج در خانه خود ببینید.

از همین برند

بیشتر

از همین دسته‌بندی

بیشتر
سبد خرید