اپلیکیشن
ناموجود

خرید حضوری

شعبه تبریز - میدان کاه
تبریز
شعبه تبریز-میدان امام حسین
تبریز
شعبه تبریز - آبرسان
تبریز
شعبه تبریز - چایکنار
تبریز
شعبه اردبیل-میدان عالی قاپو
اردبیل
شعبه اردبیل - خیابان باکری(2)
اردبیل
شعبه اردبیل - خیابان باکری(1)
اردبیل
شعبه اردبیل-خیابان کاشانی
اردبیل
شعبه تبریز- خیابان فردوسی
تبریز
شعبه اردبیل - بزرگراه شهدا
اردبیل
شعبه کرج-جاده ملارد
کرج
شعبه کرج-سه راه گوهر دشت
کرج
شعبه کرج-طالقانی
کرج
شعبه کرج-چهارراه طالقانی
کرج
شعبه اردبیل - میدان جانبازان
اردبیل
شعبه کرج - محمدشهر
کرج
شعبه کرج-جاده ملارد2
کرج
شعبه اردبیل - میدان جانبازان
اردبیل
شعبه شهرکرد
شهرکرد
شعبه بوشهر-برازجان
بوشهر
شعبه بوشهر
بوشهر
شعبه بوشهر-چغادک
بوشهر
شعبه خراسان رضوی - سبزوار
سبزوار
شعبه خراسان رضوی-تربت جام
تربت جام
شعبه خراسان رضوی- تربت حیدریه
تربت حیدریه
شعبه مشهد-خیابان آخوند خراسانی
مشهد
شعبه مشهد-بلوار فلاحی
مشهد
شعبه خراسان رضوی - گناباد
گناباد
شعبه مشهد-خیابان آخوند خراسانی
مشهد
شعبه مشهد-بلوار فلاحی
مشهد
شعبه مشهد-قاسم آباد
مشهد
شعبه مشهد-بلوار قرنی
مشهد
شعبه مشهد-خیابان کلاهدوز
مشهد
شعبه مشهد-خیابان کشاورز
مشهد
شعبه مشهد-قاسم آباد
مشهد
شعبه اهواز-خشایار
اهواز
شعبه اهواز-خیابان غفاری
اهواز
شعبه اهواز-خیابان زند
اهواز
شعبه بهبهان
بهبهان
شعبه اهواز-خشایار
اهواز
شعبه اهواز-خیابان غفاری
اهواز
شعبه شیراز-بلوار مدرس
شیراز
شعبه شیراز-بلوار صنایع
شیراز
شعبه دزفول
دزفول
شعبه سمنان
سمنان
شعبه قم
قم
شعبه کرمان-بزرگراه امام خمینی 1
کرمان
شعبه شیراز-خیابان مشیر
شیراز
شعبه یاسوج
یاسوج
شعبه رشت
رشت
شعبه ساری
ساری
شعبه کرمان-بلوار امام خمینی 2
کرمان
شعبه قائمشهر
قائمشهر
شعبه میبد
میبد
شعبه ارومیه-شهرک فرهنگیان
ارومیه
شعبه بندرعباس
بندرعباس
شعبه ارومیه- بلوار رودکی
ارومیه
شعبه ارومیه-خیابان آزادگان
ارومیه
شعبه اراک
اراک
شعبه ارومیه-خیابان رودکی
ارومیه
شعبه همدان-اسدآباد
همدان
شعبه همدان-بلوار الغدیر
همدان
شعبه کرمانشاه-شریعتی
کرمانشاه
شعبه کرمانشاه-دولت آباد
کرمانشاه
شعبه سنندج
سنندج
شعبه خرم آباد
خرم آباد
شعبه کنگاور
کنگاور
شعبه زنجان-شیخ فضل اله نوری
زنجان
شعبه زنجان-خیابان سعدی شمالی
زنجان
شعبه اسفراین
اسفراین
شعبه بجنورد-خیابان طالقانی
بجنورد
شعبه بجنورد-خیابان 17 شهریور
بجنورد
شعبه زنجان-خیابان امام
زنجان
شعبه نجف آباد
نجف آباد
شعبه کاشان
کاشان
شعبه اصفهان-خیابان بزرگمهر
اصفهان
شعبه اصفهان-خیابان عطار نیشابوری
اصفهان
شعبه اصفهان-خیابان اشرفی اصفهانی
اصفهان
شعبه اصفهان-بزرگمهر2
اصفهان
شعبه شاهین شهر
شاهین شهر
شعبه اصفهان-رباط
اصفهان
شعبه اصفهان-خیابان آتشگاه
اصفهان
شعبه اندیشه
اندیشه
شعبه اسلامشهر
اسلامشهر
شعبه جاده ساوه
جاده ساوه
شعبه اصفهان-خیابان جی
اصفهان
شعبه پردیس
پردیس
شعبه پاکدشت
پاکدشت
شعبه چهاردانگه1
چهاردانگه
شعبه پاکدشت
پاکدشت
شعبه شهر قدس
شهر قدس
شعبه شهرری
شهرری
شعبه قیام دشت
قیام دشت
شعبه شهریار
شهریار
شعبه ورامین-خیرآباد
ورامین
شعبه چهاردانگه3
چهاردانگه
شعبه ورامین-خیابان بهشتی
ورامین
شعبه بیرجند-بیست متری دوم غربی مدرس
بیرجند
شعبه بیرجند-خیابان مدرس
بیرجند
شعبه بیرجند-خیابان ارتش
بیرجند
شعبه تهران-بنی هاشم
تهران
شعبه بیرجند-میدان سجادشهر
بیرجند
شعبه بیرجند-خیابان رجایی
بیرجند
شعبه چهاردانگه 2
چهاردانگه
شعبه تهران-خیابان زمزم
تهران
شعبه تهران-اشرفی اصفهانی
تهران
شعبه تهران-بازار آهن
تهران
شعبه تهران-میدان فردوسی
تهران
شعبه تهران-خانی آباد نو
تهران
شعبه تهران-خیابان خیام
تهران
شعبه تهران- پیروزی
تهران
شعبه تهران-آزادگان شمالی
تهران
شعبه تهران-میدان شهرزیبا
تهران
شعبه تهران-جاده امام رضا
تهران
ناموجود

خرید حضوری

شعبه تبریز - میدان کاه
تبریز
شعبه تبریز-میدان امام حسین
تبریز
شعبه تبریز - آبرسان
تبریز
شعبه تبریز - چایکنار
تبریز
شعبه اردبیل-میدان عالی قاپو
اردبیل
شعبه اردبیل - خیابان باکری(2)
اردبیل
شعبه اردبیل - خیابان باکری(1)
اردبیل
شعبه اردبیل-خیابان کاشانی
اردبیل
شعبه تبریز- خیابان فردوسی
تبریز
شعبه اردبیل - بزرگراه شهدا
اردبیل
شعبه کرج-جاده ملارد
کرج
شعبه کرج-سه راه گوهر دشت
کرج
شعبه کرج-طالقانی
کرج
شعبه کرج-چهارراه طالقانی
کرج
شعبه اردبیل - میدان جانبازان
اردبیل
شعبه کرج - محمدشهر
کرج
شعبه کرج-جاده ملارد2
کرج
شعبه اردبیل - میدان جانبازان
اردبیل
شعبه شهرکرد
شهرکرد
شعبه بوشهر-برازجان
بوشهر
شعبه بوشهر
بوشهر
شعبه بوشهر-چغادک
بوشهر
شعبه خراسان رضوی - سبزوار
سبزوار
شعبه خراسان رضوی-تربت جام
تربت جام
شعبه خراسان رضوی- تربت حیدریه
تربت حیدریه
شعبه مشهد-خیابان آخوند خراسانی
مشهد
شعبه مشهد-بلوار فلاحی
مشهد
شعبه خراسان رضوی - گناباد
گناباد
شعبه مشهد-خیابان آخوند خراسانی
مشهد
شعبه مشهد-بلوار فلاحی
مشهد
شعبه مشهد-قاسم آباد
مشهد
شعبه مشهد-بلوار قرنی
مشهد
شعبه مشهد-خیابان کلاهدوز
مشهد
شعبه مشهد-خیابان کشاورز
مشهد
شعبه مشهد-قاسم آباد
مشهد
شعبه اهواز-خشایار
اهواز
شعبه اهواز-خیابان غفاری
اهواز
شعبه اهواز-خیابان زند
اهواز
شعبه بهبهان
بهبهان
شعبه اهواز-خشایار
اهواز
شعبه اهواز-خیابان غفاری
اهواز
شعبه شیراز-بلوار مدرس
شیراز
شعبه شیراز-بلوار صنایع
شیراز
شعبه دزفول
دزفول
شعبه سمنان
سمنان
شعبه قم
قم
شعبه کرمان-بزرگراه امام خمینی 1
کرمان
شعبه شیراز-خیابان مشیر
شیراز
شعبه یاسوج
یاسوج
شعبه رشت
رشت
شعبه ساری
ساری
شعبه کرمان-بلوار امام خمینی 2
کرمان
شعبه قائمشهر
قائمشهر
شعبه میبد
میبد
شعبه ارومیه-شهرک فرهنگیان
ارومیه
شعبه بندرعباس
بندرعباس
شعبه ارومیه- بلوار رودکی
ارومیه
شعبه ارومیه-خیابان آزادگان
ارومیه
شعبه اراک
اراک
شعبه ارومیه-خیابان رودکی
ارومیه
شعبه همدان-اسدآباد
همدان
شعبه همدان-بلوار الغدیر
همدان
شعبه کرمانشاه-شریعتی
کرمانشاه
شعبه کرمانشاه-دولت آباد
کرمانشاه
شعبه سنندج
سنندج
شعبه خرم آباد
خرم آباد
شعبه کنگاور
کنگاور
شعبه زنجان-شیخ فضل اله نوری
زنجان
شعبه زنجان-خیابان سعدی شمالی
زنجان
شعبه اسفراین
اسفراین
شعبه بجنورد-خیابان طالقانی
بجنورد
شعبه بجنورد-خیابان 17 شهریور
بجنورد
شعبه زنجان-خیابان امام
زنجان
شعبه نجف آباد
نجف آباد
شعبه کاشان
کاشان
شعبه اصفهان-خیابان بزرگمهر
اصفهان
شعبه اصفهان-خیابان عطار نیشابوری
اصفهان
شعبه اصفهان-خیابان اشرفی اصفهانی
اصفهان
شعبه اصفهان-بزرگمهر2
اصفهان
شعبه شاهین شهر
شاهین شهر
شعبه اصفهان-رباط
اصفهان
شعبه اصفهان-خیابان آتشگاه
اصفهان
شعبه اندیشه
اندیشه
شعبه اسلامشهر
اسلامشهر
شعبه جاده ساوه
جاده ساوه
شعبه اصفهان-خیابان جی
اصفهان
شعبه پردیس
پردیس
شعبه پاکدشت
پاکدشت
شعبه چهاردانگه1
چهاردانگه
شعبه پاکدشت
پاکدشت
شعبه شهر قدس
شهر قدس
شعبه شهرری
شهرری
شعبه قیام دشت
قیام دشت
شعبه شهریار
شهریار
شعبه ورامین-خیرآباد
ورامین
شعبه چهاردانگه3
چهاردانگه
شعبه ورامین-خیابان بهشتی
ورامین
شعبه بیرجند-بیست متری دوم غربی مدرس
بیرجند
شعبه بیرجند-خیابان مدرس
بیرجند
شعبه بیرجند-خیابان ارتش
بیرجند
شعبه تهران-بنی هاشم
تهران
شعبه بیرجند-میدان سجادشهر
بیرجند
شعبه بیرجند-خیابان رجایی
بیرجند
شعبه چهاردانگه 2
چهاردانگه
شعبه تهران-خیابان زمزم
تهران
شعبه تهران-اشرفی اصفهانی
تهران
شعبه تهران-بازار آهن
تهران
شعبه تهران-میدان فردوسی
تهران
شعبه تهران-خانی آباد نو
تهران
شعبه تهران-خیابان خیام
تهران
شعبه تهران- پیروزی
تهران
شعبه تهران-آزادگان شمالی
تهران
شعبه تهران-میدان شهرزیبا
تهران
شعبه تهران-جاده امام رضا
تهران
ابعاد: طول: ۶۰ | عرض: ۶۰ | ارتفاع: ۵۴ سانتیمتر

فرهای شرکت استیل البرز دارای دستورهای پخت متنوع است که آشپزی را آسان و دلپذیر میکند.


می توانید فر برقی FE50 استیل البرز را با استفاده از واقعیت افزوده سه کنج در خانه خود ببینید.

از همین برند

بیشتر