اپلیکیشن

شیرظرفشویی ST-321

ناموجود

خرید حضوری

شعبه تبریز - میدان کاه
تبریز
شعبه تبریز - آبرسان
تبریز
شعبه تبریز - چایکنار
تبریز
شعبه تبریز- خیابان فردوسی
تبریز
شعبه تبریز-میدان امام حسین
تبریز
شعبه اردبیل-میدان عالی قاپو
اردبیل
شعبه اردبیل - خیابان باکری(1)
اردبیل
شعبه اردبیل - خیابان باکری(2)
اردبیل
شعبه اردبیل - بزرگراه شهدا
اردبیل
شعبه اردبیل-خیابان کاشانی
اردبیل
شعبه کرج-جاده ملارد
کرج
شعبه کرج-طالقانی
کرج
شعبه اردبیل - میدان جانبازان
اردبیل
شعبه کرج-سه راه گوهر دشت
کرج
شعبه کرج - محمدشهر
کرج
شعبه بوشهر-برازجان
بوشهر
شعبه کرج-چهارراه طالقانی
کرج
شعبه کرج-جاده ملارد2
کرج
شعبه خراسان رضوی-تربت جام
تربت جام
شعبه بوشهر
بوشهر
شعبه بوشهر-چغادک
بوشهر
شعبه خراسان رضوی- تربت حیدریه
تربت حیدریه
شعبه خراسان رضوی - گناباد
گناباد
شعبه شهرکرد
شهرکرد
شعبه خراسان رضوی - سبزوار
سبزوار
شعبه مشهد-بلوار فلاحی
مشهد
شعبه مشهد-خیابان آخوند خراسانی
مشهد
شعبه مشهد-خیابان کلاهدوز
مشهد
شعبه مشهد-خیابان کشاورز
مشهد
شعبه اهواز-خشایار
اهواز
شعبه مشهد-بلوار قرنی
مشهد
شعبه مشهد-قاسم آباد
مشهد
شعبه اهواز-خیابان زند
اهواز
شعبه اهواز-خیابان غفاری
اهواز
شعبه بهبهان
بهبهان
شعبه شیراز-بلوار مدرس
شیراز
شعبه دزفول
دزفول
شعبه سمنان
سمنان
شعبه شیراز-خیابان مشیر
شیراز
شعبه کرمان-بزرگراه امام خمینی 1
کرمان
شعبه شیراز-بلوار صنایع
شیراز
شعبه کرمان-بلوار امام خمینی 2
کرمان
شعبه ساری
ساری
شعبه قم
قم
شعبه یاسوج
یاسوج
شعبه قائمشهر
قائمشهر
شعبه ارومیه- بلوار رودکی
ارومیه
شعبه رشت
رشت
شعبه بندرعباس
بندرعباس
شعبه ارومیه-شهرک فرهنگیان
ارومیه
شعبه همدان-اسدآباد
همدان
شعبه میبد
میبد
شعبه ارومیه-خیابان آزادگان
ارومیه
شعبه همدان-بلوار الغدیر
همدان
شعبه اراک
اراک
شعبه ارومیه-خیابان رودکی
ارومیه
شعبه خرم آباد
خرم آباد
شعبه کنگاور
کنگاور
شعبه کرمانشاه-شریعتی
کرمانشاه
شعبه کرمانشاه-دولت آباد
کرمانشاه
شعبه زنجان-شیخ فضل اله نوری
زنجان
شعبه زنجان-خیابان سعدی شمالی
زنجان
شعبه سنندج
سنندج
شعبه زنجان-خیابان امام
زنجان
شعبه بجنورد-خیابان طالقانی
بجنورد
شعبه نجف آباد
نجف آباد
شعبه اسفراین
اسفراین
شعبه بجنورد-خیابان 17 شهریور
بجنورد
شعبه اصفهان-خیابان عطار نیشابوری
اصفهان
شعبه کاشان
کاشان
شعبه شاهین شهر
شاهین شهر
شعبه اصفهان-خیابان جی
اصفهان
شعبه اصفهان-بزرگمهر2
اصفهان
شعبه اصفهان-خیابان بزرگمهر
اصفهان
شعبه اصفهان-خیابان اشرفی اصفهانی
اصفهان
شعبه اسلامشهر
اسلامشهر
شعبه اصفهان-خیابان آتشگاه
اصفهان
شعبه اصفهان-رباط
اصفهان
شعبه اندیشه
اندیشه
شعبه چهاردانگه1
چهاردانگه
شعبه جاده ساوه
جاده ساوه
شعبه پاکدشت
پاکدشت
شعبه چهاردانگه3
چهاردانگه
شعبه شهرری
شهرری
شعبه پردیس
پردیس
شعبه شهر قدس
شهر قدس
شعبه شهریار
شهریار
شعبه ورامین-خیرآباد
ورامین
شعبه چهاردانگه 2
چهاردانگه
شعبه بیرجند-بیست متری دوم غربی مدرس
بیرجند
شعبه بیرجند-خیابان مدرس
بیرجند
شعبه قیام دشت
قیام دشت
شعبه ورامین-خیابان بهشتی
ورامین
شعبه بیرجند-خیابان رجایی
بیرجند
شعبه بیرجند-میدان سجادشهر
بیرجند
شعبه بیرجند-خیابان ارتش
بیرجند
شعبه تهران-بنی هاشم
تهران
شعبه تهران-اشرفی اصفهانی
تهران
شعبه تهران-میدان فردوسی
تهران
شعبه تهران-خیابان زمزم
تهران
شعبه تهران-بازار آهن
تهران
شعبه تهران-خیابان خیام
تهران
شعبه تهران- پیروزی
تهران
شعبه تهران-خانی آباد نو
تهران
شعبه تهران-میدان شهرزیبا
تهران
شعبه تهران-جاده امام رضا
تهران
شعبه تهران-آزادگان شمالی
تهران

شیرظرفشویی ST-321

ناموجود

خرید حضوری

شعبه تبریز - میدان کاه
تبریز
شعبه تبریز - آبرسان
تبریز
شعبه تبریز - چایکنار
تبریز
شعبه تبریز- خیابان فردوسی
تبریز
شعبه تبریز-میدان امام حسین
تبریز
شعبه اردبیل-میدان عالی قاپو
اردبیل
شعبه اردبیل - خیابان باکری(1)
اردبیل
شعبه اردبیل - خیابان باکری(2)
اردبیل
شعبه اردبیل - بزرگراه شهدا
اردبیل
شعبه اردبیل-خیابان کاشانی
اردبیل
شعبه کرج-جاده ملارد
کرج
شعبه کرج-طالقانی
کرج
شعبه اردبیل - میدان جانبازان
اردبیل
شعبه کرج-سه راه گوهر دشت
کرج
شعبه کرج - محمدشهر
کرج
شعبه بوشهر-برازجان
بوشهر
شعبه کرج-چهارراه طالقانی
کرج
شعبه کرج-جاده ملارد2
کرج
شعبه خراسان رضوی-تربت جام
تربت جام
شعبه بوشهر
بوشهر
شعبه بوشهر-چغادک
بوشهر
شعبه خراسان رضوی- تربت حیدریه
تربت حیدریه
شعبه خراسان رضوی - گناباد
گناباد
شعبه شهرکرد
شهرکرد
شعبه خراسان رضوی - سبزوار
سبزوار
شعبه مشهد-بلوار فلاحی
مشهد
شعبه مشهد-خیابان آخوند خراسانی
مشهد
شعبه مشهد-خیابان کلاهدوز
مشهد
شعبه مشهد-خیابان کشاورز
مشهد
شعبه اهواز-خشایار
اهواز
شعبه مشهد-بلوار قرنی
مشهد
شعبه مشهد-قاسم آباد
مشهد
شعبه اهواز-خیابان زند
اهواز
شعبه اهواز-خیابان غفاری
اهواز
شعبه بهبهان
بهبهان
شعبه شیراز-بلوار مدرس
شیراز
شعبه دزفول
دزفول
شعبه سمنان
سمنان
شعبه شیراز-خیابان مشیر
شیراز
شعبه کرمان-بزرگراه امام خمینی 1
کرمان
شعبه شیراز-بلوار صنایع
شیراز
شعبه کرمان-بلوار امام خمینی 2
کرمان
شعبه ساری
ساری
شعبه قم
قم
شعبه یاسوج
یاسوج
شعبه قائمشهر
قائمشهر
شعبه ارومیه- بلوار رودکی
ارومیه
شعبه رشت
رشت
شعبه بندرعباس
بندرعباس
شعبه ارومیه-شهرک فرهنگیان
ارومیه
شعبه همدان-اسدآباد
همدان
شعبه میبد
میبد
شعبه ارومیه-خیابان آزادگان
ارومیه
شعبه همدان-بلوار الغدیر
همدان
شعبه اراک
اراک
شعبه ارومیه-خیابان رودکی
ارومیه
شعبه خرم آباد
خرم آباد
شعبه کنگاور
کنگاور
شعبه کرمانشاه-شریعتی
کرمانشاه
شعبه کرمانشاه-دولت آباد
کرمانشاه
شعبه زنجان-شیخ فضل اله نوری
زنجان
شعبه زنجان-خیابان سعدی شمالی
زنجان
شعبه سنندج
سنندج
شعبه زنجان-خیابان امام
زنجان
شعبه بجنورد-خیابان طالقانی
بجنورد
شعبه نجف آباد
نجف آباد
شعبه اسفراین
اسفراین
شعبه بجنورد-خیابان 17 شهریور
بجنورد
شعبه اصفهان-خیابان عطار نیشابوری
اصفهان
شعبه کاشان
کاشان
شعبه شاهین شهر
شاهین شهر
شعبه اصفهان-خیابان جی
اصفهان
شعبه اصفهان-بزرگمهر2
اصفهان
شعبه اصفهان-خیابان بزرگمهر
اصفهان
شعبه اصفهان-خیابان اشرفی اصفهانی
اصفهان
شعبه اسلامشهر
اسلامشهر
شعبه اصفهان-خیابان آتشگاه
اصفهان
شعبه اصفهان-رباط
اصفهان
شعبه اندیشه
اندیشه
شعبه چهاردانگه1
چهاردانگه
شعبه جاده ساوه
جاده ساوه
شعبه پاکدشت
پاکدشت
شعبه چهاردانگه3
چهاردانگه
شعبه شهرری
شهرری
شعبه پردیس
پردیس
شعبه شهر قدس
شهر قدس
شعبه شهریار
شهریار
شعبه ورامین-خیرآباد
ورامین
شعبه چهاردانگه 2
چهاردانگه
شعبه بیرجند-بیست متری دوم غربی مدرس
بیرجند
شعبه بیرجند-خیابان مدرس
بیرجند
شعبه قیام دشت
قیام دشت
شعبه ورامین-خیابان بهشتی
ورامین
شعبه بیرجند-خیابان رجایی
بیرجند
شعبه بیرجند-میدان سجادشهر
بیرجند
شعبه بیرجند-خیابان ارتش
بیرجند
شعبه تهران-بنی هاشم
تهران
شعبه تهران-اشرفی اصفهانی
تهران
شعبه تهران-میدان فردوسی
تهران
شعبه تهران-خیابان زمزم
تهران
شعبه تهران-بازار آهن
تهران
شعبه تهران-خیابان خیام
تهران
شعبه تهران- پیروزی
تهران
شعبه تهران-خانی آباد نو
تهران
شعبه تهران-میدان شهرزیبا
تهران
شعبه تهران-جاده امام رضا
تهران
شعبه تهران-آزادگان شمالی
تهران
دسته‌بندی: وسایل آشپزخانه >
ابعاد: طول: ۱۷.۶ | عرض: ۲۱ | ارتفاع: ۱۷.۶ سانتیمتر

جنس بدنه شیر کاملاً استینلس استیل (‌Stainless Steel) است و در اثر استفاده دچار خوردگی نمی‌شود.

همچنین جنس استیل به کار رفته در آنها مانع به جا ماندن لک می‌شود و تمیز کردن را ساده می‌کند.


از همین برند

بیشتر