اپلیکیشن

فر برقی-گازی FGE6فر برقی-گازی FGE6

ناموجود

خرید حضوری

شعبه تبریز-میدان امام حسین
تبریز
شعبه تبریز - میدان کاه
تبریز
شعبه تبریز - آبرسان
تبریز
شعبه تبریز - چایکنار
تبریز
شعبه تبریز- خیابان فردوسی
تبریز
شعبه اردبیل - خیابان باکری(2)
اردبیل
شعبه اردبیل-میدان عالی قاپو
اردبیل
شعبه اردبیل-خیابان کاشانی
اردبیل
شعبه اردبیل - بزرگراه شهدا
اردبیل
شعبه اردبیل - میدان جانبازان
اردبیل
شعبه اردبیل - خیابان باکری(1)
اردبیل
شعبه کرج-سه راه گوهر دشت
کرج
شعبه کرج-جاده ملارد
کرج
شعبه کرج-طالقانی
کرج
شعبه اردبیل - خیابان باکری(1)
اردبیل
شعبه کرج - محمدشهر
کرج
شعبه کرج-جاده ملارد2
کرج
شعبه بوشهر-برازجان
بوشهر
شعبه کرج-چهارراه طالقانی
کرج
شعبه بوشهر
بوشهر
شعبه بوشهر-چغادک
بوشهر
شعبه شهرکرد
شهرکرد
شعبه خراسان رضوی-تربت جام
تربت جام
شعبه خراسان رضوی- تربت حیدریه
تربت حیدریه
شعبه خراسان رضوی - سبزوار
سبزوار
شعبه خراسان رضوی - گناباد
گناباد
شعبه مشهد-خیابان آخوند خراسانی
مشهد
شعبه مشهد-خیابان کلاهدوز
مشهد
شعبه مشهد-خیابان کشاورز
مشهد
شعبه مشهد-بلوار فلاحی
مشهد
شعبه مشهد-بلوار قرنی
مشهد
شعبه مشهد-بلوار فلاحی
مشهد
شعبه اهواز-خشایار
اهواز
شعبه اهواز-خیابان غفاری
اهواز
شعبه اهواز-خیابان زند
اهواز
شعبه مشهد-قاسم آباد
مشهد
شعبه بهبهان
بهبهان
شعبه دزفول
دزفول
شعبه سمنان
سمنان
شعبه شیراز-خیابان مشیر
شیراز
شعبه قم
قم
شعبه شیراز-بلوار مدرس
شیراز
شعبه شیراز-بلوار صنایع
شیراز
شعبه کرمان-بلوار امام خمینی 2
کرمان
شعبه یاسوج
یاسوج
شعبه رشت
رشت
شعبه کرمان-بزرگراه امام خمینی 1
کرمان
شعبه ساری
ساری
شعبه قائمشهر
قائمشهر
شعبه بندرعباس
بندرعباس
شعبه میبد
میبد
شعبه ساری
ساری
شعبه ارومیه-شهرک فرهنگیان
ارومیه
شعبه ارومیه-خیابان آزادگان
ارومیه
شعبه ارومیه-خیابان رودکی
ارومیه
شعبه ارومیه- بلوار رودکی
ارومیه
شعبه ارومیه-خیابان رودکی
ارومیه
شعبه همدان-اسدآباد
همدان
شعبه همدان-بلوار الغدیر
همدان
شعبه اراک
اراک
شعبه خرم آباد
خرم آباد
شعبه خرم آباد
خرم آباد
شعبه کرمانشاه-شریعتی
کرمانشاه
شعبه کرمانشاه-دولت آباد
کرمانشاه
شعبه کنگاور
کنگاور
شعبه سنندج
سنندج
شعبه زنجان-شیخ فضل اله نوری
زنجان
شعبه زنجان-خیابان سعدی شمالی
زنجان
شعبه زنجان-خیابان امام
زنجان
شعبه اسفراین
اسفراین
شعبه بجنورد-خیابان طالقانی
بجنورد
شعبه بجنورد-خیابان 17 شهریور
بجنورد
شعبه نجف آباد
نجف آباد
شعبه کاشان
کاشان
شعبه نجف آباد
نجف آباد
شعبه کاشان
کاشان
شعبه شاهین شهر
شاهین شهر
شعبه اصفهان-خیابان عطار نیشابوری
اصفهان
شعبه اصفهان-خیابان بزرگمهر
اصفهان
شعبه اصفهان-خیابان جی
اصفهان
شعبه اصفهان-خیابان عطار نیشابوری
اصفهان
شعبه اصفهان-خیابان آتشگاه
اصفهان
شعبه اصفهان-رباط
اصفهان
شعبه اصفهان-بزرگمهر2
اصفهان
شعبه اصفهان-خیابان اشرفی اصفهانی
اصفهان
شعبه جاده ساوه
جاده ساوه
شعبه اسلامشهر
اسلامشهر
شعبه اندیشه
اندیشه
شعبه پاکدشت
پاکدشت
شعبه چهاردانگه1
چهاردانگه
شعبه چهاردانگه 2
چهاردانگه
شعبه چهاردانگه3
چهاردانگه
شعبه پردیس
پردیس
شعبه چهاردانگه3
چهاردانگه
شعبه شهرری
شهرری
شعبه شهر قدس
شهر قدس
شعبه شهریار
شهریار
شعبه قیام دشت
قیام دشت
شعبه شهرری
شهرری
شعبه ورامین-خیابان بهشتی
ورامین
شعبه بیرجند-بیست متری دوم غربی مدرس
بیرجند
شعبه بیرجند-خیابان ارتش
بیرجند
شعبه ورامین-خیرآباد
ورامین
شعبه بیرجند-بیست متری دوم غربی مدرس
بیرجند
شعبه تهران-بنی هاشم
تهران
شعبه بیرجند-خیابان مدرس
بیرجند
شعبه بیرجند-میدان سجادشهر
بیرجند
شعبه بیرجند-خیابان رجایی
بیرجند
شعبه تهران-میدان فردوسی
تهران
شعبه بیرجند-خیابان رجایی
بیرجند
شعبه تهران-خیابان زمزم
تهران
شعبه تهران-اشرفی اصفهانی
تهران
شعبه تهران-خانی آباد نو
تهران
شعبه تهران-خیابان زمزم
تهران
شعبه تهران-خیابان خیام
تهران
شعبه تهران-میدان شهرزیبا
تهران
شعبه تهران- پیروزی
تهران
شعبه تهران-بازار آهن
تهران
شعبه تهران-آزادگان شمالی
تهران
شعبه تهران-جاده امام رضا
تهران
شعبه تهران-آزادگان شمالی
تهران

فر برقی-گازی FGE6فر برقی-گازی FGE6

ناموجود

خرید حضوری

شعبه تبریز-میدان امام حسین
تبریز
شعبه تبریز - میدان کاه
تبریز
شعبه تبریز - آبرسان
تبریز
شعبه تبریز - چایکنار
تبریز
شعبه تبریز- خیابان فردوسی
تبریز
شعبه اردبیل - خیابان باکری(2)
اردبیل
شعبه اردبیل-میدان عالی قاپو
اردبیل
شعبه اردبیل-خیابان کاشانی
اردبیل
شعبه اردبیل - بزرگراه شهدا
اردبیل
شعبه اردبیل - میدان جانبازان
اردبیل
شعبه اردبیل - خیابان باکری(1)
اردبیل
شعبه کرج-سه راه گوهر دشت
کرج
شعبه کرج-جاده ملارد
کرج
شعبه کرج-طالقانی
کرج
شعبه اردبیل - خیابان باکری(1)
اردبیل
شعبه کرج - محمدشهر
کرج
شعبه کرج-جاده ملارد2
کرج
شعبه بوشهر-برازجان
بوشهر
شعبه کرج-چهارراه طالقانی
کرج
شعبه بوشهر
بوشهر
شعبه بوشهر-چغادک
بوشهر
شعبه شهرکرد
شهرکرد
شعبه خراسان رضوی-تربت جام
تربت جام
شعبه خراسان رضوی- تربت حیدریه
تربت حیدریه
شعبه خراسان رضوی - سبزوار
سبزوار
شعبه خراسان رضوی - گناباد
گناباد
شعبه مشهد-خیابان آخوند خراسانی
مشهد
شعبه مشهد-خیابان کلاهدوز
مشهد
شعبه مشهد-خیابان کشاورز
مشهد
شعبه مشهد-بلوار فلاحی
مشهد
شعبه مشهد-بلوار قرنی
مشهد
شعبه مشهد-بلوار فلاحی
مشهد
شعبه اهواز-خشایار
اهواز
شعبه اهواز-خیابان غفاری
اهواز
شعبه اهواز-خیابان زند
اهواز
شعبه مشهد-قاسم آباد
مشهد
شعبه بهبهان
بهبهان
شعبه دزفول
دزفول
شعبه سمنان
سمنان
شعبه شیراز-خیابان مشیر
شیراز
شعبه قم
قم
شعبه شیراز-بلوار مدرس
شیراز
شعبه شیراز-بلوار صنایع
شیراز
شعبه کرمان-بلوار امام خمینی 2
کرمان
شعبه یاسوج
یاسوج
شعبه رشت
رشت
شعبه کرمان-بزرگراه امام خمینی 1
کرمان
شعبه ساری
ساری
شعبه قائمشهر
قائمشهر
شعبه بندرعباس
بندرعباس
شعبه میبد
میبد
شعبه ساری
ساری
شعبه ارومیه-شهرک فرهنگیان
ارومیه
شعبه ارومیه-خیابان آزادگان
ارومیه
شعبه ارومیه-خیابان رودکی
ارومیه
شعبه ارومیه- بلوار رودکی
ارومیه
شعبه ارومیه-خیابان رودکی
ارومیه
شعبه همدان-اسدآباد
همدان
شعبه همدان-بلوار الغدیر
همدان
شعبه اراک
اراک
شعبه خرم آباد
خرم آباد
شعبه خرم آباد
خرم آباد
شعبه کرمانشاه-شریعتی
کرمانشاه
شعبه کرمانشاه-دولت آباد
کرمانشاه
شعبه کنگاور
کنگاور
شعبه سنندج
سنندج
شعبه زنجان-شیخ فضل اله نوری
زنجان
شعبه زنجان-خیابان سعدی شمالی
زنجان
شعبه زنجان-خیابان امام
زنجان
شعبه اسفراین
اسفراین
شعبه بجنورد-خیابان طالقانی
بجنورد
شعبه بجنورد-خیابان 17 شهریور
بجنورد
شعبه نجف آباد
نجف آباد
شعبه کاشان
کاشان
شعبه نجف آباد
نجف آباد
شعبه کاشان
کاشان
شعبه شاهین شهر
شاهین شهر
شعبه اصفهان-خیابان عطار نیشابوری
اصفهان
شعبه اصفهان-خیابان بزرگمهر
اصفهان
شعبه اصفهان-خیابان جی
اصفهان
شعبه اصفهان-خیابان عطار نیشابوری
اصفهان
شعبه اصفهان-خیابان آتشگاه
اصفهان
شعبه اصفهان-رباط
اصفهان
شعبه اصفهان-بزرگمهر2
اصفهان
شعبه اصفهان-خیابان اشرفی اصفهانی
اصفهان
شعبه جاده ساوه
جاده ساوه
شعبه اسلامشهر
اسلامشهر
شعبه اندیشه
اندیشه
شعبه پاکدشت
پاکدشت
شعبه چهاردانگه1
چهاردانگه
شعبه چهاردانگه 2
چهاردانگه
شعبه چهاردانگه3
چهاردانگه
شعبه پردیس
پردیس
شعبه چهاردانگه3
چهاردانگه
شعبه شهرری
شهرری
شعبه شهر قدس
شهر قدس
شعبه شهریار
شهریار
شعبه قیام دشت
قیام دشت
شعبه شهرری
شهرری
شعبه ورامین-خیابان بهشتی
ورامین
شعبه بیرجند-بیست متری دوم غربی مدرس
بیرجند
شعبه بیرجند-خیابان ارتش
بیرجند
شعبه ورامین-خیرآباد
ورامین
شعبه بیرجند-بیست متری دوم غربی مدرس
بیرجند
شعبه تهران-بنی هاشم
تهران
شعبه بیرجند-خیابان مدرس
بیرجند
شعبه بیرجند-میدان سجادشهر
بیرجند
شعبه بیرجند-خیابان رجایی
بیرجند
شعبه تهران-میدان فردوسی
تهران
شعبه بیرجند-خیابان رجایی
بیرجند
شعبه تهران-خیابان زمزم
تهران
شعبه تهران-اشرفی اصفهانی
تهران
شعبه تهران-خانی آباد نو
تهران
شعبه تهران-خیابان زمزم
تهران
شعبه تهران-خیابان خیام
تهران
شعبه تهران-میدان شهرزیبا
تهران
شعبه تهران- پیروزی
تهران
شعبه تهران-بازار آهن
تهران
شعبه تهران-آزادگان شمالی
تهران
شعبه تهران-جاده امام رضا
تهران
شعبه تهران-آزادگان شمالی
تهران
ابعاد: طول: ۶۰ | عرض: ۶۰ | ارتفاع: ۵۴ سانتیمتر

فرهای شرکت استیل البرز دارای دستورهای پخت متنوع است که آشپزی را آسان و دلپذیر میکند.