اپلیکیشن

صندلی راک سکان

برند چلکا

صندلی راک سکان

برند چلکا

دسته‌بندی: صندلی > صندلی راک
ابعاد: طول: ۶۶ | عرض: ۱۲۰ | ارتفاع: ۱۰۳.۵ سانتیمتر

صندلی راک سکان از فرم های مورد استفاده در سکان کشتی ساخته شده است. قطعات خراطی شده ما را به یاد دریانوردی سنتی می اندازند.

از همین دسته‌بندی

بیشتر
سبد خرید