نیمکت موج

نیمکت موج

توضیحات تکمیلی: موج ، نیمکتی جدید و مینیمال مناسب فضاهای مدرن