کلاژ فرش دو متری 100377

کلاژ فرش دو متری 100377

توضیحات تکمیلی: کلاژ متشکل از فرش های 50 ساله تبریز، مشهد و بختیار است.