اپلیکیشن

فرش ماشینی هالیدی

فرش ماشینی هالیدی

دسته‌بندی: فرش > ۹ متری
ابعاد: طول: ۳۵۰ | عرض: ۲۵۰ سانتیمتر

1200 شانه تراکم 3600 8 رنگ

سبد خرید