صندلی Tonet

برند نظری

صندلی Tonet

برند نظری
توضیحات تکمیلی: چوب چندلایه فشرده و مقاوم جنس پایه از فلز با روکش رنگ وزن 6.75 کیلوگرم