اپلیکیشن
ابعاد: طول: ۴۰ | عرض: ۴۰ | ارتفاع: ۵۰ سانتیمتر

این محصول می تواند به عنوان صندلی یا میز مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از آن در فضای باز نیز ممکن می باشد.

سبد خرید