چوب لباسی DCM

چوب لباسی DCM

توضیحات تکمیلی: ستون رنگ کوره ای مشکی چرمی | گوی های آویز لباس چوبی هستند | پایه از جنس سنگ است.