تابلو چوبی طرح خالدين

برند سلام

تابلو چوبی طرح خالدين

برند سلام
توضیحات تکمیلی: قاب از چوب توسکا رنگ قاب قهوه ای است جنس متن اثر سوخت روی چوب جنس پس زمینه از مقوای ماکت سازی است.