مکعب کوک بزرگ

مکعب کوک بزرگ

توضیحات تکمیلی: مکعب کوک ابزاری برای چیدمان های متفاوت در فضای اداری و مسکونی