میز جلومبلی سپیدار 90

میز جلومبلی سپیدار 90

توضیحات تکمیلی: محصول ویژه از چوب چندلایی با روکش ویژه ریشه