میز جلومبلی سپیدار 60

میز جلومبلی سپیدار 60

توضیحات تکمیلی: محصول ویژه از چوب چندلایی با روکش ویژه ریشه