میز جلومبلی سپیدار 120

میز جلومبلی سپیدار 120

توضیحات تکمیلی: محصول ویژه از چوب چندلایی با روکش ویژه ریشه