پادری کلاژ فرش 101215

پادری کلاژ فرش 101215

توضیحات تکمیلی: پادری متشکل از فرش های 80 ساله تبریز، کاشان، بختیار و هشترود است.