آجرنسوز نما پلاک AP300

برند آذرخش

آجرنسوز نما پلاک AP300

برند آذرخش
توضیحات تکمیلی: آجر نسوز 260 طرح آمریکایی جدید رنگ رندم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان می باشد. - شماره AP300