صندلی انتظار M204

صندلی انتظار M204

توضیحات تکمیلی: صندلی پروفیلی یک نفره انتظار پایه ها از جنس پروفیل به ضخامت 60X30X1/5 می باشد جهت استفاده در سالن های انتظار کاربرد مناسبی دارد