نیمکت سه نفره انتظار

نیمکت سه نفره انتظار

توضیحات تکمیلی: نیمکت سه نفره انتظار LX کفی و پشتی صندلی به صورت یک تیکه میباشد