نیمکت دو نفره انتظار

نیمکت دو نفره انتظار

توضیحات تکمیلی: نیمکت دو نفره انتظار LX کفی و پشتی صندلی به صورت یک تیکه میباشد