کتابخانه DFZ

برند دنیته

کتابخانه DFZ

برند دنیته
توضیحات تکمیلی: این کابینت ها بخشی از سیستم وسایل دفاتر کاری NOVA می باشند. راه حل های ساده و ضد ضربه و مخصوص محیط کار برای فضاهای بزرگ اداری ایده آل هستند و به ایجاد یک فضای داخلی یک دست کمک می کنند. این کابینت ها در 5 رنگ بلوطی روشن،بلوطی تیره،سفید مشکی ،نقره ای و با رنگ بندی سازه ی سفید،مشکی،نقره ای موجود می باشند.