ساعت دیواری گلدن هوس

ساعت دیواری گلدن هوس

توضیحات تکمیلی: ساعت دیواری چوبی ثانیه شمار ندارد