فرش 937

فرش 937

توضیحات تکمیلی: ۵۰۰ شانه با تراکم ۱۵۰۰ پلی استر کلکسیون ۹۰۰