فرش ۱۲۰۰ شانه طرح افشان درباری

فرش ۱۲۰۰ شانه طرح افشان درباری

توضیحات تکمیلی: 1200 شانه تراکم 3600