میز جلومبلی مدل G60

میز جلومبلی مدل G60

توضیحات تکمیلی: جنس صفحه و پایه از چوب شیشه ندارد صفحه به پایه ها پیچ شده است.