گبه ابریشم

گبه ابریشم

توضیحات تکمیلی: گبه هشت رنگ مدرن