میز غذاخوری مانی

برند پارسا

میز غذاخوری مانی

برند پارسا
توضیحات تکمیلی: میز ناهار خوری شش نفره تمام چوب