میز وسط Amazon

میز وسط Amazon

توضیحات تکمیلی: میز بسیار شیک که می توانید آن را با میز عسلی ست کنید.