کوسن دایره ای بزرگ

کوسن دایره ای بزرگ

توضیحات تکمیلی: کـوسن های پـرووال قابلیت شستشو با مواد شوینده بدون ایجاد حساسیت برای پوست امکان اجرای طرح دلخواه