زیردوشی رگال

زیردوشی رگال

توضیحات تکمیلی: لعاب سفید ساده, سفید دکور شده وزن تقریبی 39 کیلوگرم