کمد ریلی آرمونیا

برند بالسا

کمد ریلی آرمونیا

برند بالسا
توضیحات تکمیلی: درب های این کمد ریلی هستند و برای اتاق خواب هایی با فضای کوچک بسیار مناسب هستند.