لوستر 8شاخه شیددار

لوستر 8شاخه شیددار

توضیحات تکمیلی: فلز طلایی با شید سفید