میز لومان گرد

میز لومان گرد

توضیحات تکمیلی: سنگPersian silk و رنگ پولی یورتان ایتالیایی