مبل رافائل

برند آرشیو

مبل رافائل

برند آرشیو
توضیحات تکمیلی: مبل سه نفره رافائل به تنهایی و یا در ترکیب با ست دو نفره می تواند به صورت چیدمان ال شکل، و یا به صورت جداگانه مورد استفاده قرار گیرد. پارچه طوسی این مدل می تواند به سفارش شما تغییر نماید.