Avenues

برند رویا

Avenues

برند رویا
توضیحات تکمیلی: پوشش آکریلیک لبه های کاغذ دیواری سالم و بدون اضافات قابل جدا شدن از دیوار مرطوب کاغذ دیواری امریکایی قابل شستشو مقاومت خوب در مقابل نور خورشید