تابلو چوبی طرح خالدين

تابلو چوبی طرح خالدين

additional information: قاب از چوب توسکا رنگ قاب قهوه ای است جنس متن اثر سوخت روی چوب جنس پس زمینه از مقوای ماکت سازی است.