صندلی نیاک

صندلی نیاک

additional information: صندلی نیاک ساخته شده از چوب چندلایه است. پشتی این صندلی در بازه ی کوچکی حرکت می کند. با این کار پشت شما را در حالت های بیشتری حمایت می کند.
tags: