میز جلومبلی سپیدار 60

میز جلومبلی سپیدار 60

additional information: محصول ویژه از چوب چندلایی با روکش ویژه ریشه