برلین 40

برلین 40

additional information: ابعاد : 53 سانتی متر * 10 متر | پترن ریپیت : 0 سانتی متر | دیزاین مچ : انطباق آزاد