صندلی ماهان-پایه ایفلی

صندلی ماهان-پایه ایفلی

additional information: صندلی پایه ایفلی ماهان با روکش پارچه