فرش ماشینی 750

فرش ماشینی 750

additional information: ۵۰۰ شانه با تراکم ۱۵۰۰ 6 رنگ پلی استر