فرش ماشینی شنل 600

فرش ماشینی شنل 600

additional information: ۵۰۰ شانه با تراکم ۱۵۰۰ 6 رنگ پلی استر کلکسیون 600