تابلو بوم بیندو BCFR247

تابلو بوم بیندو BCFR247

additional information: چاپ بر روي پارچه بوم وارداتي مات ضدآب و با رنگ هاي بدون بو و حساسيت كلاف چهارچوب ساخته شده از چوب سبک روس سفيد با پهناي ديپ چهار سانتي متر قابليت شستشو با پارچه نرم مرطوب